יום שלישי, 5 ביוני 2018

פורים - לוחות זמנים ומשמעותם - לפורים תשע"ח


  • י"ג ניסן - נכתבת הגזירה להשמדת היהודים לאחר הפלת הגורל ע"י המן. תאריך מילוי ההוראה והשמדת היהודים - י"ג באדר, 11 חודשים מאוחר יותר.
  • י"ג - י"ד (ליל הסדר!) - ט"ו בניסן - צום של שלושה ימים שאסתר מצווה על מרדכי לעשות כהכנה לכניסתה למלך (תענית אסתר היא זכר לצום הזה. היו קהילות ויחידים שנהגו גם בימינו לעשות צום של שלושה ימים)
  • ט"ו ניסן - אסתר נכנסת למלך בפעם הראשונה, משתה משותף לאסתר אחשוורוש והמן, שנת המלך נודדת
  • ט"ז ניסן - מרדכי רוכב על הסוס כמצוות המלך, אסתר אחשוורוש והמן שותים בפעם השניה, אסתר מגלה לאחשוורוש שהמן רוצה להשמיד גם אותה, המלך מצווה לתלות את המן
  • כ"ג סיוון - יוצאת גזירה מתוקנת המבטלת את השמדת היהודים ומאפשרת ליהודים להתגונן משונאיהם - בי"ג אדר
  • י"ג אדר - היהודים בכל הממלכה נקהלים ומתגוננים והורגים בשונאיהם
  • י"ד באדר - היהודים בערי הפרזות חוגגים, יהודי שושן ממשיכים להלחם ('פורים דפרזות')
  • ט"ו באדר - יהודי שושן חוגגים ('שושן פורים')
כמה חידודים שעולים בעקבות כך:
א. אסתר לא מחכה יותר מדי זמן לפני שהיא נכנסת לאחשוורוש. לכאורה יש לה 11 חודש לפני שהגזירה תתבצע, אבל היא לא מכנסת יועצים, מתכננת תוכניות וכו' - ברור לה מיד מה צריך לעשות, והיא עושה את זה ממש במהירות.
ב. גם לאחר תליית המן עוברים עוד חודשיים (!) עד שיוצאת גזירה מתוקנת. מה קרה בחודשיים הללו? למה היה קשה לבטל אותה? סיבות משפטיות? תומכי המן אחרים בממשלה? במשך חודשיים יש עדיין גזירת מוות והשמדה המרחפת על היהודים.
ג. מחודש סיוון - בו ניתנת הגזירה המתוקנת - ועד חודש אדר בו היא תתממש, יש חוסר בהירות וחשש עצום: האם הגזירה החדשה תגיע לכל המקומות אליהן הגיעה הגזירה הישנה על ההשמדה? איך ינהג מפקד משטרה בעיירה נידחת, כשמגיעים אליו שני צווים סותרים - ינהג לפי הכי חדש (שאולי יש בו בעיה משפטית 'כי כתב אשר נכתב בשם המלך ונחתום בטבעת המלך אין להשיב')? או שיבחר לפעול לפי הצו הישן?
חישבו על היהודים שחיים במשך כל החודשים האלה בחוסר ידיעה מה אכן יקרה - האם ינצלו או שלא?
ד. למה צריך עוד יום להלחם בשושן? אולי יש שם יותר תומכי המן, אולי עיר הבירה היא הכי חשובה והכי משמעותית ולכם יש בה את הקרבות הכי עיקשים (עו הדגמה נהדרת למתח שבין מרכז לפריפריה).
ובסוף כל אלו - חג שמח!!!