ותכתוב


דברים שפורסמו:


לספר כדי לחיות – קובץ – תש"ס-תשס"ה
(ריכוז שירים, סיפורים וקטעים מהשנים הנ"ל. פורסם בהדפסה פרטית) 

ביקורים 
(טורים על ספרות בעיתון הצופה ז"ל - תשס"ח-תשס"ט)

בדרך – בין ברסלב לרוז'ין – מסע רוחני בטרמפים ובאוטובוס
(סיכום המסע הרוחני שלי תוך דיון והנגדה בין הדרך הברסלברית לדרך הרוז'ינאית. ההפניה היא לגרסא שפורסמה ב'אקדמות'. על הצנזורה בגרסא זאת כתבתי כאן, סעיף 2)

הרמב"ם ור' נחמן עולים על ספינה - מסע אל התכלית ובחזרה 
(עיון בסוגיית ההשגחה אצל הרמב"ם ור' נחמן דרך כתביהם ההגותיים והביוגרפיים. פורסם בספר 'חידת הייסורים' בהוצאת ידיעות אחרונות לזכרו של חברי אסף רדמן ז"ל)

יבשה בעידן הדיגיטל - למה זה לא מצליח לנו?
 (עם יותם הכהן. דיון במתודולוגיות פיתוח אמל"ח ותוכנה בצה"ל על רקע תוכנית בניין הכוח 'יבשה באופק'. פורסם בכתב העת 'בין הקטבים')